Thứ Ba, 30 tháng 12, 2008

Thiền là gì ?


Một y sĩ đến gặp thiền sư Nanin để xin học Thiền.

Nanin bảo : “Nếu anh là y sĩ, hãy về chữa trị tử tế cho bệnh nhân đi. Đó là thiền”
(Trích từ Góp nhặt cát đá của thiền sư Muju, Nhật Bản, thế kỷ 13)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét