Thứ Ba, 17 tháng 2, 2009

Những anh hùng chống Trung Quốc xâm lược hy sinh năm 1979

(tiếp theo)

Anh hùng liệt sĩ PHAN BÁ MẠNH

Anh Phan Bá Mạnh sinh năm 1952,quê xã Tế Nông, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá. Nhập ngũ năm 1972. Khi hy sinh anh là trung uý, đại đội trưởng C10, D3, E2, F3, QĐ14, QK1.

Trong cuộc chiến đấu chống quân xâm lược ở biên giới phía Bắc năm 1979, Phan Bá Mạnh đã nêu cao tinh thần dũng cảm, chỉ huy mưu trí linh hoạt, dù địch đông đến mấy cũng kiên quyết chiến đấu. Đơn vị anh diệt hàng trăm tên địch, đánh thiệt hại nặng 1 tiểu đoàn quân xâm lược. Quá trình chiến đấu anh đã dùng 4 loại súng AK, trung liên, B-40, M-79 diệt 35 tên địch.

Ngày 20-2, địch chiếm đồi Chậu Cảnh, chúng dùng hoả lực mạnh bắn chặn ta rất ác liệt. Anh chỉ huy đơn vị tiến công hướng chủ yếu của tiểu đoàn, nhanh chóng thọc sâu chia cắt đội hình địch, diệt gần 100 tên, thu 8 súng và 1 máy thông tin vô tuyến điện.

Ngày 23-2, địch bắn pháo dữ dội để yểm trợ bộ binh chúng tiến công trận địa của đại đội Phan Bá Mạnh. Anh đã bình tĩnh chờ địch đến gần mới cho đơn vị đồng loạt nổ súng diệt hết lớp địch này đến lớp địch khác, đánh bại nhiều đợt tiến công của chúng. Riêng anh diệt 20 tên địch.

Ngày 27-2, địch cho 1 tiểu đoàn được pháo binh yểm trợ tiến công vào chốt đồi phía nam Bản Phân. Phan Bá Mạnh chỉ huy đơn vị chiến đấu dũng cảm diệt gần 100 tên, đánh lui nhiều đợt tiến công. Riêng anh diệt 10 tên địch. Phan Bá Mạnh đã anh dũng hy sinh khi chiến đấu với kẻ thù.

Anh đã được truy tặng Huân chương Quân công hạng 3. Ngày 20-12-1979, liệt sĩ Phan Bá Mạnh được Nhà nước truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang.

Anh hùng liệt sĩ PHẠM NGỌC YỂNG

Anh Phạm Ngọc Yểng sinh năm 1953, dân tộc Kinh. Quê xã Việt Hoà, huyện Châu Giang, tỉnh Hải Hưng. Nhập ngũ tháng 8-1971. Khi hy sinh anh là trung uý, chính trị viên C2, D4, E12, F3, QĐ14, QK1.

Trong cuộc chiến đấu chống quân xâm lược ở biên giới phía Bắc, đại đội của Phạm Ngọc Yểng được giao nhiệm vụ chốt giữ đồi Thâm Mô. Địch muốn chiếm Đồng Đăng phải chiếm được đồi này nên chúng dùng pháo bắn phá rất ác liệt và hàng chục lần cho bộ binh với số lượng đông chia làm nhiều mũi tấn công lên chốt.

Phạm Ngọc Yểng động viên mọi người kiên quyết giữ chốt, chiến đấu dũng cảm, giành giật quyết liệt với địch từng mỏm đồi, từng hầm hào, công sự. Từ ngày 17 đến ngày 26-2, anh cùng đại đội trưởng chỉ huy đơn vị diệt hơn 800 tên địch. Riêng anh dùng AK, M-79 diệt hàng chục tên.

Ngày 19 và 20-2, thấy lực lượng ta ít, địch tập trung hoả lực và bộ binh có xe tăng yểm trợ liên tiếp mở những đợt tiến công lên chốt. Khu vực chốt có 6 mỏm núi, địch chiếm được 5, Phạm Ngọc Yểng vẫn bình tĩnh động viên mọi người kiên quyết chiến đấu. Đơn vị diệt hàng trăm tên, giữ vững mỏm đồi thứ 6. Riêng anh diệt 10 tên địch.

Ngày 26-2, địch lại dùng pháo binh bắn phá dữ dội và cho bộ binh tiến công lên chốt. Sau khi diệt được một số địch thì hết đạn, 2 tên địch xông đến bắt. Phạm Ngọc Yểng đã dũng cảm vật lộn với 2 tên địch, được 1 chiến sĩ đến hỗ trợ, anh và người chiến sĩ đã quật chết 2 tên địch. Sau đó anh tiếp tục chiến đấu và đã anh dũng hy sinh.

Anh đã được truy tặng Huân chương Quân công hạng 3. Ngày 20-12-1979, liệt sĩ Phạm Ngọc Yểng được Nhà nước truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang.

Anh hùng liệt sĩ TRẦN NGỌC SƠN

Anh Trần Ngọc Sơn sinh năm 1958, quê phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Nhập ngũ tháng 5-1978. Khi hy sinh anh mới 21 tuổi, là binh nhất, tiểu đội phó C16 công binh, E12, F3, QĐ14, QK1.

Ngày 17-2-1979, địch được pháo binh yểm trợ bắn phá dữ dội vào trận địa ta, sau đó dùng lực lượng bộ binh tiến công chiếm trận địa chốt của đại đội. Trần Ngọc Sơn chiến đấu rất dũng cảm, mưu trí, biết cơ động, nghi binh lừa địch, chờ quân địch đến gần mới nổ súng, khi dùng lựu đạn, khi dùng tiểu liên bắn. Anh bị thương vẫn tiếp tục ở lại chiến đấu, đến khi chỉ còn 1 quả lựu đạn, Trần Ngọc Sơn dũng cảm chờ địch đến gần mới ném vào giữa đội hình địch. Trận này anh đã diệt 70 tên địch và anh dũng hy sinh.

Ngày 20-12-1979, liệt sĩ Trần Ngọc Sơn được Nhà nước truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang và Huân chương Quân công hạng 3.

Anh hùng liệt sĩ PHAN ĐÌNH LINH

Anh Phan Đình Linh sinh năm 1953, quê xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Nhập ngũ tháng 8-1971. Khi hy sinh anh là trung uý, học viên trường Sĩ quan chính trị, thực tập tại C10, D6, E677, F346, QK1.

Trong cuộc chiến đấu chống quân xâm lược ở biên giới phía Bắc, Phan Đình Linh là học viên trường sĩ quan chính trị đi thực tế ở đơn vị cơ sở. Nhưng anh đã nêu cao tinh thần chiến đấu dũng cảm, chỉ huy mưu trí, linh hoạt, chỗ nào khó khăn, nguy hiểm đều có mặt, kịp thời động viên đơn vị giữ vững quyết tâm, kiên quyết đánh địch.

Ngày 19-2-1979, địch cho lực lượng lớn đánh phá ác liệt và tấn công vào đội hình của đơn vị. Cuộc chiến đấu mỗi lúc một ác liệt hơn. Đến 10 giờ địch đã chiếm được một số đoạn giao thông hào. Đại đội chỉ còn 4 người, đạn dược ít dần. Phan Đình Linh chỉ huy đơn vị bám sát địch, cướp súng địch đánh địch. Khi hết đạn anh dùng lưỡi lê đâm chết 1 tên. 1 tên khác xông đến, anh khôn khéo quật ngã tên này. Địch ném lựu đạn về phía anh, Phan Đình Linh nhặt ném trả lại, diệt nhiều tên, buộc chúng phải lui về phía sau. Trận này anh diệt hàng chục tên địch và đã anh dũng hy sinh ngay trên trận địa.

Ngày 20-12-1979, liệt sĩ Phan Đình Linh được Nhà nước truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang và Huân chương Quân công hạng 3.

Anh hùng liệt sĩ TRẦN TRỌNG THƯỜNG

Anh Trần Trọng Thường sinh năm 1958, quê xã Thanh Sơn, huyện Nam Thanh, tỉnh Hải Hưng. Nhập ngũ tháng 6-1977. Khi hy sinh anh là hạ sĩ, tiểu đội trưởng C51, D5, E12, F3, QĐ14, QK1.

Trong đợt chống quân xâm lược ở biên giới phía Bắc, Trần Trọng Thường chiến đấu ở tây bắc Đồng Đăng (Lạng Sơn). Mặc dù lực lượng địch đông được pháo bắn yểm trợ đánh phá ác liệt, Trần Trọng Thường đã bình tĩnh chờ địch đến gần mới nổ súng, diệt 7 tên, chỉ huy tiểu đội diệt nhiều địch.

Từ ngày 25 đến 28-2, địch sử dụng lực lượng lớn đánh phá vào khu vực trận địa của đơn vị. Trần Trọng Thường động viên tiểu đội giữ vững quyết tâm đánh địch. Riêng anh diệt 39 tên, thu 1 súng, cùng tiểu đội diệt nhiều tên khác.

Ngày 2-3-1979, sau khi diệt một số địch thì súng hết đạn, địch xông đến, anh dùng báng súng đập chết 1 tên.

Ngày 3-3-1979, trong lúc đang dẫn đầu một bộ phận tiến công vào đội hình địch thì anh bị trúng đạn và anh dũng hy sinh.

Ngày 20-12-1979, liệt sĩ Trần Trọng Thường được Nhà nước truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Huân chương Quân công hạng 3.

Anh hùng liệt sĩ HOÀNG QUÝ NAM

Anh Hoàng Quý Nam sinh năm 1950, quê xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá. Nhập ngũ tháng 1-1973. Khi hy sinh anh là thiếu uý, đại đội trưởng C42, D4, E12, F3, QĐ14, QK1.

Từ ngày 17 đến 25-2-1979, Hoàng Quý Nam chiến đấu ở khu vực Đồng Đăng (Lạng Sơn). Anh đã nêu cao tinh thần dũng cảm, mưu trí, chỉ huy đơn vị đánh địch diệt hơn 400 tên, phá hủy 6 xe quân sự, 3 xe tăng. Riêng anh diệt 2 xe tăng và hàng chục tên địch.

Từ ngày 17 đến 19-2, tuy bị mất liên lạc với tiểu đoàn, Hoàng Quý Nam vẫn chỉ huy đơn vị kiên quyết bám trụ pháo đài sát thị trấn Đồng Đăng, đánh địch quyết liệt, giành giật với địch từng công sự, hầm hào, đẩy lùi hàng chục đợt tiến công. Đơn vị anh đã diệt hơn 300 tên, riêng anh diệt 2 xe tăng và hơn chục tên địch.

Ngày 20-2, địch thấy lực lượng ta ít nên dùng pháo bắn phá ác liệt và cho xe tăng, bộ binh ồ ạt tấn công. Chúng dùng bộc phá phá sập cửa hâm, vây quanh gọi hàng. Hoàng Quý Nam chiến đấu kiên cường, bị thương vẫn không rời trận địa.

Ngày 23-2-1979, địch lại mở liên tiếp nhiều đợt tiến công vào trận địa ta. Anh chỉ huy đơn vị chiến đấu quyết liệt, diệt gần 100 tên, đánh lui nhiều đợt xung phong. Anh đã anh dũng hy sinh trong khi đang chỉ huy đơn vị chiến đấu.

Anh được tặng danh hiệu Dũng sĩ giữ nước. Ngày 20-12-1979, liệt sĩ Hoàng Quý Nam được Nhà nước truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang và Huân chương Quân công hạng 3.

(còn tiếp, vẫn còn nhiều lắm)

Bài liên quan :
Không được quên ngày này...

2 nhận xét:

  1. Xin nghiêng mình tưởng nhớ tới các liệt sĩ vị quốc vong thân!

    Trả lờiXóa
  2. Tổ Quốc và nhân dân Việt Nam sẽ không bao giờ quên các anh, những người đã hy sinh vì vẹn toàn lãnh thổ.

    Trả lờiXóa