Thứ Ba, 30 tháng 8, 2011

Nhà thơ Thanh Thảo vừa viết xong Trường ca Chân ruộng

Như tôi đã giới thiệu trong loạt bài “Chân ruộng”, nhà thơ Thanh Thảo vừa gửi cho tôi toàn bộ TRƯỜNG CA CHÂN RUỘNG ông vừa viết xong. Trường ca có 900 câu thơ gồm 9 chương : Chân tre, Chân ruộng, Chân mưa, Chân núi, Chân cò, Chân tháp, Chân mây, Chân sóng, Chân lũy.

Tôi đọc đi đọc lại, càng đọc càng ngất ngây sung sướng. Trường ca sẽ được xuất bản ra mắt công chúng trong một ngày không xa.

Vì tác phẩm ông chưa in nên không dám trích nhiều ở đây, chỉ xin trích mấy câu :

…Người già quê tôi

tuổi ngót trăm ngày tăm xị rượu

lưng còng song song mặt đất

dáng thảnh thơi như một chiếc tàu bay

bay chầm chậm qua mây mù u uất

chở thênh thênh một đời nặng nhọc

con cháu xa quê mấy chục năm về còn nhớ mặt

nhớ thằng cu bị đỉa bu cua kẹp khóc ra sao

người già quê tôi

bắt được con gì ăn con nấy

nấu canh đủ thứ lá

mọc hoang trên ruộng mình

mỗi khi họ làm thinh

mây trên trời tụ về đen kịt

...