Hiển thị các bài đăng có nhãn Người yêu nước sợ gì ?. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Người yêu nước sợ gì ?. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 19 tháng 1, 2009

Người yêu nước sợ gì ?Hỏi : Thưa Chủ tịch, Chủ tịch ghét gì nhất ?
Trả lời : Điều ác.
Hỏi : Thưa Chủ tịch, Chủ tịch yêu gì nhất ?
Trả lời : Điều thiện.
Hỏi : Chủ tịch cầu mong điều gì nhất ?
Trả lời : Nền độc lập của nước tôi và của tất cả các nước trên hoàn cầu.
Hỏi : Thưa Chủ tịch, Chủ tịch sợ gì nhất ?
Trả lời : Không sợ gì cả. Một người yêu nước không sợ gì hết và nhất thiết không được sợ gì.

(Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn báo Frères A'Armes,
bài đăng trên Báo Cứu Quốc, nhi nhánh số 6, số 938, ngày 25-5-1948)